Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


Hlavná stránka » Kontakt
Kontakt

Správca centra: Mgr. Branislav Kožuch

Poštová adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
www.ocmustie.sk

Informácie a rezervácie: ocmustie@ocmustie.sk alebo 043/3810566 alebo 0905 709 321

Číslo účtu (pre dobrovoľné príspevky): 4013975251/7500

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia materiálne i finančne. Vďaka Vašim modlitbám a podpore môžeme rozvíjať svoju činnosť, aby sme dokázali mladým ponúknuť adekvátnu alternatívu voči svetu. Všetkých našich dobrodincov v modlitbách ponárame do Božieho milosrdenstva, aby ich srdce neustále horelo Láskou v duchu slov apoštola Pavla:

"Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu. Keď sa osvedčíte v tejto službe, budú oslavovať Boha za vašu spravodlivosť, s akou vyznávate Kristovo evanjelium, a za štedrú účasť s nimi i so všetkými; budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť, ktorá je vo vás. Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar." (2Kor 9, 11-15)

Ako nás nájdete?

Zobraziť Oravské centrum mládeže Ústie nad Priehradou na väčšej mape
Kontaktný formulár
Vyplnte formulár
Meno
E-mail*
Text*  


* Takto označené položky sú povinné

< Späť

^ Hore


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov